Thursday, 26 December 2019

Upgrade TV

Upgrade TV dari 29" flat screen 
ke 50" Smartphone TV 
mulai 26 Disember, 2019

Monday, 21 January 2019

MOLI (Muar Bakri) Homestay: Jadual Tempahan Tahun 2019 - 2020

MOLI Homestay: Jadual Tempahan Tahun 2019 - 2020

 1. 4-6.2.2019 - *.8695
 2. 1-2.2.2019 - *.8054
 3. 1-2.3.2019 - *.0838
 4. 2-3.3.2019 - *.4811
 5. 15-16.3.2019 - *.7936
 6. 29-30.3.2019 - *.2040
 7. 4-7.6.2019 - *.1608
 8. 7-8.6.2019 - *.8054
 9. 8-9.6.2019 - *.8054
 10. 6-8.9.2919 - *.Nilai
 11. 23.11.2019 - 24.11.2019 - *.TM
 12. 30.11-1.12.2019 - *.TM
 13. 26.12.2019 - 29.12.2019 - *.TM

Tahun 2020
 1. 24-27.1.2020 *.8695 (JB)
 2. 31.1.2020 - 1.2.2020 - *.TM
 3. 9-18.2.2020 - Toyota
 4. 28.2-1.3.2020 - TM
 5. 26.3.2020 - 27.3.2020 - *.7126 (Bakri)

Komen tetamu

Tetamu CNY 2020